Az ESAM egy jogvédelmi egyesület. Célja a Magyarországon élő roma társadalom felmérése, rendszerezése, azon célból, hogy átfogó képet kapjunk életmódjukról, problémájukról és így a későbbiek folyamán személyre szabott segítséget nyújthassunk és a felnövekvő generáció számára más életmódbeli lehetőséget, perspektívát mutassunk be.
Lelkigondozás, valláskultúra megismertetése, bibliai ismeretek oktatása. Szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekek életkörülményeinek javítása, iskoláztatása, oktatásban való segítsége. Szakmával, végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű emberek részére szakmai képzés, oktatás, továbbképzés szervezése.
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett roma integráció kérdésének bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. Népszerűsíteni kívánja a roma kultúrát a cigányság és nem cigányság körébe.

Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétel és közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997 . évi CLVI. tv. 26.§-ának c. pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi

4 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5 Kulturális tevékenység
7 Kulturális örökség megóvása,
11 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése,
13 Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység.
18 Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerőkölcsönzést is - és kapcsolódó szolgáltatások.

Az egyesület neve: Esély a megújulásra Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Országos egyesület.
Rövidítve: ESAM KH.
Az egyesület jellege: Közhasznú Egyesület.
Az egyesület székhelye: 1215 Bp. Árpád u. 1.
Működése kiterjed az ország egész területére.
Az egyesület képvisel?je: Kállai József elnök

Elérhetőségeink

KÁllai jÓzsef - elnÖk
telefonszÁm
email
Raiffeisen Bank Hungary

 

Letőlthető adatok, információk

- Alapszabály

- Fogalmak

- Jogszabálykereső